Leermiddelen Nederlands

Leesbalans
voor scholen die extra hulp serieus nemen

 

Doelgroep: basisonderwijs - 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar


Kinderen met leesproblemen hebben structureel extra oefening nodig. Nog steeds wordt er veel gewerkt met losse projecten en tijdelijke hulp; dit is vaak niet voldoende en niet effectief genoeg. Deze kinderen hebben juist structureel meer oefening en hulp nodig. Leesbalans biedt een vaste leerlijn waarbij kinderen ook gewoon met de reguliere lessen mee kunnen doen. Alleen zo kunnen ze hun achterstand inlopen.

Kinderen met leesproblemen zijn gebaat bij een vaste aanpak en werkwijze. Bijvoorbeeld zingend lezen, in stripjes weergeven zodat de kinderen het zich kunnen voorstellen. Ook voor de leerkracht die het kind bepaalde vaardigheden moet aanleren, wordt uitgegaan van een vaste aanpak. In dit geval spreken we van routines. Bij een routine wordt stapsgewijs de meest effectieve aanpak beschreven die de leerkracht kan volgen voor het aanleren van de betreffende vaardigheid.

Elk deel van leesbalans bevat een heldere instaptoets, zodat de leerkracht snel kan zien of het kind de vaardigheden die in dat deel worden aangeboden al beheerst. Elk onderdeel wordt ook weer afgesloten met een toets, zodat de leerkracht weet of het kind de aangeboden leerstof in voldoende mate beheerst. Op basis van de toetsuitslag staat duidelijk aangegeven wat de vervolgstappen zijn.

 

Interventieperioden en handelingsplannen

LEESBALANS 2 is bestemd voor de interventieperiode oktober-februari (9 weken - 18 lessen) na het uitvallen bij de herfstsignalering (letterkennis en elementaire leeshandeling) met het accent op de analyse, synthese, klankletterkoppeling, letterkennis en het aanleren van de elementaire leeshandeling, het leren lezen van klankzuivere mkm-woorden.
Bv. rat, mes, kin, dop, de, paal, a - aa, teen, e - ee, boog, o - oo, vuur, een, juf, u - uu, hok, wip, zes, het.

LEESBALANS 3 is bestemd voor de interventieperiode februari-maart (10 weken - 20 lessen) na het uitvallen bij de letterkennistoets met het accent op het bijbrengen van volledige letterkennis en decodeersnelheid.
Bv. tien, boek, huis, neus, zout, au, ei, ijs, lach, school, kom - komt, ring, bank, doffe e, open klinkers in ja, nu en zo, eind -d, eind -b, aai, ooi, oei

LEESBALANS 4 is bestemd voor de interventieperiode maart-mei (9 weken - 18 lessen) na het uitvallen bij de voorjaarssignalisering (alle letters en leestempo) met het accent op de automatisering van het leesproces.
Bv. hoofdletters, nkmm- en mmkm-woorden, uw, eeuw, ieuw, samenstellingen, verkleinwoorden, (m)mmkmm(m)-woorden.

LEESBALANS 5 en LEESBALANS 6 zijn programma's voorgezet (technisch) lezen voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie vanaf het 2e leerjaar. De leesdoelen zijn: uitbreiding woordtypen, automatisering leesproces en ondersteuning leesbegrip. Het accent ligt op het leren lezen van o.a.

 
  • lange woorden door ze te splitsen in een voor een te lezen stukjes. Daarvoor wordt een vaste strategie aangeleerd door te kijken naar de klinkers.
  • woorden met open lettergreep (bv. 'lopen')
  • woorden met de 'doffe e'
  • leenwoorden (bv. bureau, baby).


Materialen:

Leerkrachtensets
Voor ieder van de 6 delen is de leerkrachtenset de basis. Hierin zijn de handleidingen opgenomen, kopieerbladen en antwoordenboekjes voor de werkboekjes en thuiswerkboekjes waar de leerlingen mee werken.

Leerlingensets
Voor ieder van de 6 delen zijn leerlingensets gemaakt. Eén set bevat al het leerlingmateriaal voor één leerling voor één deel uit Leesbalans. U schaft dus per leerling per deel een leerlingset aan.

Leesbalans Leesserie
De Leesbalans Leesserie is een leesboekenserie speciaal ontwikkeld voor kinderen met leesproblemen, dyslexie of een te kleine woordenschat (bijvoorbeeld kinderen met een migratie-achtergrond).
De serie kan naast het programma Leesbalans worden aangeboden, maar is ook los daarvan te gebruiken.

 

Leesbalans 1 (3de kleuterklas)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 1 (incl. prentenboek Sam en Roos), 1 ex.
85.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 1, 5 ex.
17.50 euro
Leesbalans prentenboek Sam en Roos
14.95 euro
Leesbalans 2 (1ste leerjaar)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 2, 1 ex. 
110.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 2, 1 ex.
28.00 euro
Leesbalans werkboek 2a, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 2a, set van 5 
7.50 euro
Leesbalans werkboek 2b, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 2b, set van 5 
7.50 euro
Leesbalans werkboek 2c, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 2c, set van 5 
7.50 euro
Leesbalans werkkaarten 2, set van 5
10.00 euro
Leesbalans 3 (1ste leerjaar)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 3, 1 ex.
110.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 3, 1 ex.
28.00 euro
Leesbalans werkboek 3a, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 3a, set van 5
7.50 euro
Leesbalans werkboek 3b, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 3b, set van 5 
7.50 euro
Leesbalans werkboek 3c, set van 5
17.50 euro
Leesbalans thuisboekje 3c, set van 5 
7.50 euro
Leesbalans werkkaarten 3, set van 5
10.00 euro
Leesbalans 4 (1ste leerjaar)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 4, 1 ex.
95.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 4, 1 ex.
11.00 euro
Leesbalans werkboek 4a, set van 5
17.50 euro
Leesbalans werkboek 4b/c, set van 5
19.50 euro
Leesbalans 5 (2de-6de leerjaar)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 5, 1 ex.
110.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 5, 1 ex.
16.00 euro
Leesbalans werkboek 5a, set van 5
17.50 euro
Leesbalans werkboek 5b, set van 5
17.50 euro
Leesbalans werkboek 5c, set van 5
17.50 euro
Leesbalans 6 (2de-6de leerjaar)  
Leesbalans complete set voor de leerkracht 6, 1 ex.
110.00 euro
Leesbalans complete leerlingenset 6, 1 ex.
16.00 euro
Leesbalans werkboek 6a, set van 5
17.50 euro
Leesbalans werkboek 6b, set van 5
17.50 euro
Leesbalans werkboek 6c, set van 5
17.50 euro
Leesbalans leesserie  
Leesbalans leesserie Set 2: 32 (x 2) boekjes + handleiding + 4 luisterboeken AVI M5 t/m E6
265.00 euro
Leesbalans leesserie map verwerkingsbladen
40.00 euro
Leesbalans leesserie compleet (set 1 + set 2 + map verwerkingsbladen)