Samen aan tafel met Jezus

Hoe verloopt een eucharistieviering?

 


Samen eucharistie vieren met jonge kinderen? Niet evident!
Zo’n viering is voor de meeste kinderen immers een ‘vreemd gebeuren’.

Aan de hand van de set Samen aan tafel met Jezus - Hoe verloopt een eucharistieviering? en de bijhorende praktische en didactische tips  kun je de kinderen inzicht geven in wat eucharistie vieren eigenlijk is.

Eucharistie is maaltijd houden.
Juist daarom vertrekken we in onze didactische tips ook van een ‘maaltijd’. Samen met de leerlingen  vergelijken we het verloop van die maaltijd met het verloop van de eucharistieviering.

Tegelijkertijd ontdekken de kinderen de betekenis van eucharistie: maaltijd houden, Jezus ontmoeten, Brood delen, verbondenheid vieren, groeien in de levenswijze van Jezus, zich geven voor anderen...

En net daardoor gaan ze zich wellicht uitgenodigd voelen om met elkaar en met Jezus brood en leven te delen...Bevat:
- 11x poster, kleur, met het verloop van de eucharistieviering;
- 1x poster, kleur, gelamineerd, 'het laatste avondmaal';
- 1 knip-/ 1 legblad A3, zwartwit;
- uitgebreide praktische en didactische tips voor de begeleider (A5-boekje).
12x A3, 250 gr (dus stevige papiersoort), gelamineerd (duurzaam), in kleur + 2x A3, 160gr, kopieerbladen + A5-boekje

27.95 euro

 

Doelen uit het Leerplan rooms- katholieke godsdienst  voor het lager onderwijs in Vlaanderen, die in dit project aan bod komen:

De kinderen verkennen de betekenis van de uitdrukkingen ‘broodnodig’ en ‘ brood om van te leven’.
Dit houdt in dat ze
- de weg van graankorrel tot brood verkennen;
- de waarde van brood als basisvoedsel ervaren (brood om van te leven)
- ontdekken wat voor mensen broodnodig is.

Kinderen ervaren de veelzijdige wijzen waarop mensen samen maaltijd houden.
Dit houdt in dat ze
- ontdekken hoe mensen bij een maaltijd niet alleen voedsel delen, maar ook ervaringen en verbondenheid, en op die manier leefgemeenschappen vormen.
- stilstaan bij het belang van de tafel waarrond de maaltijd en het leven zich afspelen.

Kinderen verkennen het sacrament van de eucharistie als een samenkomen van christenen rondom de tafel van Jezus.
Dit houdt in dat ze
- voorwerpen kennen die gebruikt worden in de eucharistieviering: brood, wijn, hostie, schaal, beker of kelk.
- het verhaal lezen (kennen) over het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen.
- De verschillende elementen van de eucharistie leren kennen vanuit de betekenis brood en leven delen met mensen en met Jezus.
- zich mogelijk uitgenodigd voelen om met elkaar en met Jezus brood en leven te delen.
- ontdekken wat het betekent dat Jezus zichzelf geeft als brood.
- ontdekken hoe deelnemen aan de eucharistie ook betekent: een plaatsje krijgen in de grote gemeenschap van de kerk.

 

Extra doelen:

- De kinderen weten dat het laatste avondmaal kan beschouwd worden als de eerste eucharistieviering.
- De kinderen maken kennis met de grote delen van de eucharistieviering en hun respectievelijke onderdelen.
- Aan de hand van een schema verwoorden de kinderen wat er in de eucharistieviering gebeurt.
- De kinderen ontdekken gelijkenissen en verschillen tussen een (feest)maaltijd en de eucharistieviering.
- De kinderen weten dat de eucharistieviering de blijvende aanwezigheid van Jezus in ons midden herdenkt en ondersteunt.
- Aan de hand van de posterset volgen de kinderen het verloop van de eucharistieviering  mee.
- De kinderen worden uitgenodigd om het stil te maken tijdens de eucharistieviering.


ontvang onze nieuwsbrief


Stapperdestap!

Samen als een vriendengroep op weg naar de eerste communie? Dan is een gezelschapsspel zeker op zijn plaats! Stapperdestap! is een opdrachtenspel. Wanneer de kinderen in een bepaald vak op het spelbord staan, dienen ze een opdracht uit te voeren.
Sommige opdrachten sluiten inhoudelijk aan bij de voorbereiding op de eerste communie, andere zijn heel algemeen of ludiek. Leerzame fun, dus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Concept / auteur: Erik Dassonneville
Illustraties: Fien De Decker


Voor eerste en tweede leerjaar
én voorbereiding eerste communie